• Personuppgifter/GDPR

Hos LUXi lagrar och behandlar vi personuppgifter om dig för att kunna ge dig så bra service som möjligt. Primärt samlas personuppgifterna in när du som kund besöker vår webbplats, genomför ett köp, anmäler dig till nyhetsbrevet eller liknande. När du besöker LUXi.se samlar vi in information som skickas från din terminalutrustning. Detta kan vara information om din enhets ID, IP-adress, enhetstyp, webbläsartyp, längden på besöket, geografisk placering, preferenser och information gällande din användning av LUXi.se. Allt detta gör vi för att kunna ge dig en bra användarupplevelse varje gång du handlar hos LUXi.

  • Köp

När du handlar på vår webbplats är det ofta nödvändigt att samla in en viss slags data om dig. Situationen avgör vilken information vi samlar in och behandlar. Vi samlar typiskt in dina stamuppgifter, så som namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, IP-adress samt övrig information som är nödvändig för att LUXi ska kunna leverera beställningen till dig. Utöver det registrerar vi dina personuppgifter i syfte att följa lagmässiga krav, ta hand om eventuella framtida reklamationer eller produktansvarsfall samt statistisk analys.

  • Tredje Part

LUXi skulle aldrig sälja eller offentliggöra dina uppgifter till en tredje part utan ditt samtycke eller om det inte är nödvändigt för att genomföra en transaktion (t.ex. leverans av en vara eller utskick av nyhetsbrev) eller nödvändigt för att säkra att vi följer rådande lagkrav. LUXi förmedlar information till partners som har rättighet att använda dina personuppgifter i samband med leverans av varor och för att kunna hålla dig uppdaterad om status på en beställning. Dessutom förmedlar vi dina uppgifter till våra utvalda och betrodda partners som behandlar marknadsföring, ekonomi och betalning. Det är LUXis ansvar att säkra att dina uppgifter inte blir missbrukade. Därför ställer vi höga krav på våra partners när dina personuppgifter blir använda utanför LUXi. Vi säkrar därför alltid att våra partners garanterar att dina personuppgifter är skyddade. LUXi samarbetar med extern databehandlare utanför EU. Det rör sig om Google Analytics v/Google LLC., som är etablerad i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av uppgifter till USA är säkrat genom databehandlarens certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataförordningens art. 45.

  • Lagring av persondata

Hos LUXi lagrar vi dina personuppgifter så länge det är nödvändigt och tillåtet enligt rådande lagstiftning om behandling av personuppgifter. Vi lagrar och använder dessutom dina uppgifter när det är nödvändigt för att följa juridiska skyldigheter och driva våra avtal. LUXi har som skyldighet att skydda dina personuppgifter. För att säkra trygghet och skydd för dig är det endast ett begränsat antal personer med ett verkligt behov som har tillgång till dina personuppgifter. LUXi kan inte göras ansvarig för förlust av något slag som kan uppstå vid användning av vår webbplats på grund av intrång i LUXis system eller andra driftstörningar som LUXi inte är ansvarig för. Du lämnar därför dina personuppgifter på egen risk. Vi rekommenderar att du skyddar dig själv och dina personuppgifter genom att stänga ned din webbläsare efter användning, installerar antivirusprogram och kontinuerligt uppdaterar din programvara.

  • Dina rättigheter (GDPR)

I förbindelse med köp lagras identitet- och transaktionsuppgifter enligt rådande lagstiftning. I enlighet med nya EU-lagen "GDPR", så kan du som kund hos LUXi få insikt i vilka personuppgifter vi har behandlat om dig, vart de kommer från och vad vi använder dem till. Du kan också få inblick i hur länge vi lagrar din persondata och vem som mottar data om dig i, i den utsträckning som vi vidarebefordrar data till våra partners. Åtkomsten kan dock vara begränsad med hänsyn till andra personers integritet, affärshemligheter och immateriella rättigheter. Om dina uppgifter är inkorrekta, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få dem rättade eller raderade. Ditt samtycke är frivilligt. Ångrar du dig har du möjlighet att enkelt återkalla ditt samtycke. Om du önskar att vi ska rätta eller radera dina personuppgifter som vi har registrerad om dig, om du inte önskar att motta ytterligare hänvändelser från oss eller om du har frågor till ovanstående villkor, vänligen kontakta oss på kundservice@luxi.se. Du kan läsa mer om GDPR här.

  • Cookies

En cookie är en textifil som skickas ifrån en websida, ex. www.LUXi.se till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Vi använder båda typer av dessa cookies. Textbaserade cookies används enbart vid vissa tillfällen där vi valt att föra statistik på vissa produkter. Session cookies används för att lagra inloggningsinformation samt din kundvagn när du surfar runt hos oss. De sistnämnda raderas ur minnet så fort du stänger din web-browser. Om din browser är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att lägga din beställning via Internet. Du kan lätt ändra denna inställning i din webbläsare.


Stäng

LUXi.se använder sig av kakor (Cookies) för att ge dig den bästa upplevelsen när du handlar hos oss. Genom att fortsätta på sidan godkänner användandet av kakor.